Zodra er flink verbouwd gaat worden en de draagconstructie van het gebouw wordt aangetast, is in veel gevallen ook een constructieberekening nodig. 

Om de voordelen te kunnen begrijpen is het eerst belangrijk om naar de definitie van deze berekening te kijken. Want wat is een constructieberekening precies? Eigenlijk is dit niets meer dan een berekening om te bepalen of een constructie veilig genoeg is. De constructeur is erin getraind om verschillende berekeningen uit te voeren en zo met een oordeel te komen. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de dikte van de draagbalken en de totale belasting van de dragende delen. Constructieberekeningen kunnen bij verschillende bouwprojecten worden ingezet. Hierbij wordt vaak gedacht aan ingrijpende verbouwingen zoals een uitbouw, dakopbouw of het verwijderen van dragende muren, maar soms gaat het ook om kleine renovaties en verbouwingen aan bestaande constructies. Of een constructieberekening noodzakelijk is, hangt vooral af van de aard van de verbouwing en in hoeverre dit (potentieel) gevolgen kan hebben voor de dragende constructie. Wanneer een omgevingsvergunningsaanvraag nodig is voor de bouw, dan zal een constructieberekening altijd nodig zijn om de vergunning af te ronden.

Maar waarom laat je een constructieberekening door bijvoorbeeld www.constructieshop.nl uitvoeren? In dit artikel bespreken we de belangrijkste voordelen. 

Het is verplicht 

Ga je verbouwen en kom je hierbij in contact met het fundament van het gebouw? Denk aan vloeren, draagmuren en de overige fundering? Dan is het bij de wet verplicht om een constructieberekening uit te voeren. Zonder deze berekening is het ook niet mogelijk om een vergunningsaanvraag te doen. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom deze berekeningen worden gemaakt. De gemeente wil er zeker van zijn dat de verbouwing geen veiligheidsrisico’s oplevert. Dat kan alleen als dit met behulp van cijfers wordt aangetoond. Een constructieberekening wordt eigenlijk bij elke verbouwing – groot of klein – aanbevelen, maar zolang je de fundering niet raakt en er geen vergunning nodig is, is dit je eigen keuze. 

Bespaar onnodige kosten 

Er zijn ook andere redenen om een constructieberekening uit te voeren. Een van de grootste voordeel is dat met de berekening bijvoorbeeld snel kan worden bepaald hoeveel materiaal er precies nodig is. Hierdoor zal er nooit onnodig veel worden ingekocht en bespaar je uiteindelijk dus flink wat geld. Bovendien is het voor de aannemer dankzij deze berekening makkelijker om veiliger en sneller te werken. Om nog maar te zwijgen over de kosten die mogelijk extra bespaard worden doordat er in de toekomst geen scheuren of verzakkingen zullen ontstaan. Ook dat herstel kost flink wat geld. Voorkomen is in dit geval dus zeker beter dan genezen. 

Veiligheid 

Ongeacht of het verplicht is of niet, is voor jezelf natuurlijk het allerbelangrijkste dat er veilig gewerkt wordt. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als de constructie toch niet veilig blijkt te zijn. Stel je eens voor dat een deel van de woning instort. Dat kost niet alleen ongelooflijk veel geld, maar kan ook een groot risico betekenen voor de bewoners. Met een constructieberekening maximaliseer je de veiligheid voor iedereen in het gebouw.